glacelf-auto-supra

GLACELF AUTO SUPRA

GLACELF AUTO SUPRA được pha trong nước khử khoáng (<80F) tạo thành nước làm mát dài lâu có thể sử dụng suốt năm.  Để đạt được pha trộn hoàn hảo nước làm mát

total-turbocool-ready-mix

TURBOCOOL READY MIX

OTAL TURBOCOOL READYMIX được khuyến nghị cho sử dụng trong các hệ thống làm mát của tất cả các động cơ đốt trong có yêu cầu sự bảo vệ khỏi ăn mòn là chính yếu: