RUBIA C PLUS

TOTAL MISOLA ASC 220

RUBIA C PLUS

TOTAL CORTIS MS SERIES

Dầu tuần hoàn gốc khoáng chống mài mòn không tro CORTIS MS là loại dầu tuần hoàn chống mài mòn đa dụng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các ổ đỡ thủy động lực học của MORGOIL và DANIELI sử dụng trong các máy cán lăn.

RUBIA C PLUS

TOTAL PRESLIA SERIES

Dầu Total Preslia được thiết kế đặc biệt để bôi trơn cho: Turbine: hơi, khí, liên hợp và thuỷ lực; Hộp giảm tốc; Máy nén khí ly tâm; Các mạch điều khiển Máy tăng áp có đường dầu riêng biệt.