TOTAL HBF 3 (SG)

TOTAL HBF 3 (SG)

Dầu tổng hợp dành cho hệ thống phanh và ly hợp của xe ô tô, giúp ngăn chặn hiện tượng tắc đường ống do bốc bơi,…

TOTAL HBF 4 (SG)

TOTAL HBF 4 (SG)

Dầu tổng hợp cao cấp dành cho hệ thống phanh và ly hợp của xe ô tô có chỉ định tiêu chuẩn DOT 4….