RUBIA C PLUS

DYNATRANS MPV

Bôi trơn cho hộp số có yêu cầu sản phẩm với thông số kỹ thuật GL-4, 10W-30 hay 80W

RUBIA C PLUS

DYNATRANS AC

Thích hợp sử dụng cho hệ thống thủy lực, hộp số trợ lực, cầu xe và truyền động cuối do nhà sản xuất thiết bị khuyến nghị…

TRANSMISSIONTM85W140_4L

TRANSTEC 5 80W90

TRANSTEC 5 Được thiết kế cho tất cả các bộ truyển động yêu cầu cấp API GL-5 và cấp độ nhớt SAE 75W90/ 80W-90/ 85W-140.

TRANSMISSIONTM85W140_4L

TRANSTEC 5 85W140

TRANSTEC 5 Được thiết kế cho tất cả các bộ truyển động yêu cầu cấp API GL-5 và cấp độ nhớt SAE 75W90/ 80W-90/ 85W-140.

TRANSMISSIONTM85W140_4L

TRANSTEC 4 80W90

TRANSTEC là dầu dầu bôi trơn cực áp sử dụng cho bôi trơn bánh răng chịu tải mà được yêu cầu mức hiệu quả API GL-4.

TRANSMISSIONTM85W140_4L

TRANSTEC 4 85W140

TRANSTEC là dầu dầu bôi trơn cực áp sử dụng cho bôi trơn bánh răng chịu tải mà được yêu cầu mức hiệu quả API GL-4.

TRANSMISSIONTM85W140_4L

TRANSTEC 4 85W90

TRANSTEC là dầu dầu bôi trơn cực áp sử dụng cho bôi trơn bánh răng chịu tải mà được yêu cầu mức hiệu quả API GL-4.