Rubia Fleet

RUBIA FLEET HD 500

TOTAL RUBIA FLEET HD 500 15W-40 / 20W-50 được khuyến nghị cho tất cả các động cơ đi-ê-den có tuốc bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên của các xe thương mại

Untitled-2

RUBIA TIR 6400 15W40

TOTAL RUBIA TIR 6400 15W-40 là dầu nhớt gốc khoáng thích hợp cho sử dụng cho các ứng dụng sử dụng động cơ đi-ê-zen trên đường bộ (xe tải, xe buýt…).

Untitled-1

RUBIA TIR 7400 15W40

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 là dầu nhớt gốc khoáng sử dụng trong các công nghệ động cơ đi-êzen đường bộ.

RUBIA-XT 15W40

RUBIA XT 15W40

TOTAL RUBIA XT 15W-40 là dầu nhớt gốc khoáng thích hợp cho sử dụng cho các phương tiện sử dụng động cơ đi-ê-zen trên đường bộ.

RUBIA-XT 20W50

RUBIA XT 20W50

ược phát triển cho tất các các động cơ có Tubo tăng áp hoặc không có trong điều kiện phục vụ khắc nhiệt suốt bốn mùa.

RUBIA C PLUS

RUBIA TIR 8600

Có tính năng chống tạo cặn tuyệt hảo giúp bảo vệ tối ưu các chi tiết máy và kéo dài tuổi thọ động cơ…