RUBIA C PLUS

TOTAL PRESLIA SERIES

Dầu Total Preslia được thiết kế đặc biệt để bôi trơn cho: Turbine: hơi, khí, liên hợp và thuỷ lực; Hộp giảm tốc; Máy nén khí ly tâm; Các mạch điều khiển Máy tăng áp có đường dầu riêng biệt.

RUBIA C PLUS

TOTAL DACNIS 32/46/68

Dầu khoáng cùng với các phụ gia đặc biệt được thiết kế để bôi trơn cho máy nén khí trục vít và máy nén khí piston