TOTAL FLUIDMATIC IIIG (SG)

TOTAL FLUIDMATIC IIIG (SG)

Dầu hộp số tự động đáp ứng tiêu chuẩn GM Dexron IIIG và Ford Mercon, được sản xuất từ dầu gốc hàng đầu…..

TOTAL FLUIDMATIC IID (SG

TOTAL FLUIDMATIC IID (SG)

Dầu hộp số tự động dùng cho xe ô tô, xe tải nặng chỉ định tiêu chuẩn Dexron IID cũng như các hệ thống trợ lực tay lái có liên quan.