RUBIA C PLUS

TOTAL OSYRIS HLS 4

Dầu chống gỉ không hút nước OSYRIS HLS 4 bảo vệ các bộ phận cơ khí, các bề mặt kim loại của máy.