RUBIA C PLUS

TOTAL CORTIS SHT 200

Dầu bôi trơn cho các bộ phận chuyển động hoạt động ở nhiệt độ rất cao CORTIS SHT 200 là dầu tổng hợp mà đặc biệt thích hợp cho việc bôi trơn các bộ phận hoạt động ở nhiệt độ rất cao.

RUBIA C PLUS

TOTAL CIRKAN C

Dầu nhờn chất lượng cao cho các bộ phận chuyển động CIRKAN C là dầu khoáng nguyên chất với các cấp độ nhớt thích hợp cho phương pháp bôi trơn mất dầu: Các bộ phận chuyển động; Các khớp nối; Các ổ trục; Các xích tải.